หนีความจริง

‘หนีความจริง’ ได้ ก็แค่ ‘ชั่วคราว’
แต่ ‘หนังชีวิต’ มันยาว
เราคงไม่อาจ ‘หนี’ มันได้ตลอดไป