ชีวิตเหนื่อย

ชีวิตเหนื่อย
เป็น เรื่องธรรมดา
ก็ไม่ได้เกิดมา เพื่อนั่งๆ นอนๆ
อย่ากลัว ‘อุปสรรค’
เพราะมันจะสอนให้เรา ‘แข็งแกร่ง’
อย่ากลัว ‘คู่แข่ง’
เพราะมันจะทำให้เรา ‘พัฒนา’
อย่ากลัว ‘ความพ่ายแพ้’
เพราะคิดว่ามัน ‘ไร้ค่า’
ทุกอย่างไม่มีคำว่า ‘เสียเวลา’
ถ้าเรานำมา ‘เรียนรู้’คู่กันไป