จง ‘รู้สึกดี’ กับ ‘ชีวิต’

จง ‘รู้สึกดี’ กับ ‘ชีวิต’
แม้กระทั่งในวันที่ชีวิตมัน ‘เหนื่อยสิ้นดี’