บางคน เพ้อฝันได้เรื่อยๆ

บางคน เพ้อฝันได้เรื่อยๆ
แล้วก็ปล่อยให้ชีวิต
เฉื่อยชาไปวันๆ