ความทุกข์

ความทุกข์
ไม่ใช่ ‘กับแกล้ม’
ที่พอมีแล้ว ต้องปรี่ไปหา ‘เหล้า’
‘เงิน’ ไม่ใช่ ‘เหล้า’
แต่บางคนมีมากๆเข้า
ก็ ‘เมา’ จน ‘ลืมตัว