คำคนนินทา

คำคนนินทา
ถึงมัน จะจริงหรือไม่จริง
ลองฟังให้ดีๆ
บางทีมันก็อาจ มีประโยชน์