ไม่มีจุดยืน ที่ แน่วแน่

ไม่มีจุดยืน ที่ แน่วแน่
ก็เป็นได้แค่คน ไม่มีจุดหมาย
ที่ แน่นอน